Betingelser

ICUE

Kjøps- og brukervilkår

ICUE er en nettbasert kurs- og undervisningsplattform. Tjenesten er levert av selskapet ICUE AS («ICUE»), org. nr. 919609885. Kjøp og bruk av tjenesten er regulert av disse kjøps- og brukervilkårene.

 

 1               Tekniske krav til tjenesten

 Tjenesten er levert via internett og forutsetter standard hastighet, dvs. fra 2-6 Mb per bruker, for å fungere normalt. Tjenesten forutsetter at du har en oppdatert nettleser og at du har akseptert bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

 

 2              Forholdet til helselovgivningen

 Tjenesten utgjør ikke helsehjelp etter helsepersonelloven. Tjenesten tilbyr heller ikke medisinske råd, verken om fysisk eller mental helse. Formålet med tjenesten er kun å gi generell informasjon og veiledning om personlig utvikling og livsstilsråd. Tjenesten kan kun brukes som et supplement til helsehjelp i samråd med autorisert helsepersonell. Ved mistanke om at du har et problem som krever medisinsk rådgivning anbefaler vi deg å ta umiddelbart kontakt med autorisert helsepersonell.

 

 3              Abonnements- og betalingsbetingelser

 Ved tegning av abonnement får du den første uken gratis. Prøveperioden kan utvides i forbindelse med kampanjer eller spesielle tilbud som spesifisert på våre nettsider. Ved utløpet av prøveperioden går abonnementet over til et ordinært betalingsabonnement. Vi vil varsle deg ved utløpet av prøveperioden med mulighet til å avslutte abonnementet før det går over til et betalingsabonnement.

 

I tillegg til det løpende abonnementet tilbyr vi også en rekke pakkeløsninger. Pakkeløsningene kan kjøpes i tillegg til abonnement. Abonnementsavgiften betales forskuddsvis per måned. Prisene for de ulike abonnementene og pakkeløsningene fremkommer på nettsidene. Aktive abonnenter vil bli varslet om eventuelle prisendringer eller andre endringer i vilkårene minimum 30 dager i forkant.

 

Alle priser er inklusive mva.

 

Du mottar en bekreftelse på inngått avtale til din oppgitte e-postadresse etter bestilling, og du mottar da også en kopi av disse vilkårene. Ved bestilling av tjenesten har du akseptert disse vilkårene.

 

  4              Ingen angrerett

 ICUE tilbyr en digital tjeneste som du får tilgang til umiddelbart etter bestilling. Det gjelder derfor ingen angrerett for bestillingen. ICUE tilbyr imidlertid prøveperioder, se punkt 3 over.

 

 5              Oppsigelsesperiode

 Ved oppsigelse løper abonnementet til utløpet av påfølgende kalendermåned. Dersom abonnementet sies opp for eksempel 15. februar vil abonnementet utløpe 31. mars.

 

Avbestilling av tjenesten gjøres på nettsiden. Dersom du har spørsmål om avbestilling kan du kontakte vår kundeservice på [email protected]

 

 6              Feil og oppdateringer av tjenesten

 ICUE tilstreber å gi deg en feilfri tjeneste, men kan ikke garantere at tekniske feil aldri vil oppstå. Tekniske feil og øvrige feil vil bli rettet fortløpende. Opplever du feil ved tjenesten oppfordret vi deg til å ta kontakt med oss umiddelbart.

 ICUE kan foreta oppdateringer og endringer av tjenesten. Dette medfører at tidligere versjoner kan bli utilgjengelige. Dine data vil imidlertid bli lagret og overført til nye versjoner av tjenesten.

 

 7              Rettighetene til tjenesten

 ICUE eier kildekode, brukergrensesnitt, konsept, design og alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten. ICUE er eier av og har enerett til foretaksnavnet ICUE AS, varemerket ICUE, samt tilhørende logo og sekundære forretningskjennetegn.

 Ved tegning av abonnement eller ved kjøp av kurspakker er du gitt en ikke-eksklusiv bruksrett. Bruksretten kan ikke overføres til andre. Bruksretten gir heller ikke rett til å kopiere, modifisere, etterligne, reprodusere eller publisere ICUEs immaterielle rettigheter.

 

 8              Mindreårige

 Tjenesten er ikke beregnet på mindreårige, dvs. personer under 18 år.

 

 9              Personopplysninger

 Ved bestilling av tjenesten vil vi samle inn navn og kontaktopplysninger om deg som kunde. Som bruker av tjenesten vil det bli lagret opplysninger om din progresjon i kursmodulene. Du kan lese mer om dine personvernrettigheter og hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring.

 

 10           Klager og reklamasjon

 Dersom du er misfornøyd med eller ønsker å reklamere på tjenesten ber vi deg til å ta kontakt med vår kundeservice på [email protected] Ved feil med tjenesten kan du blant annet få rett til prisavslag.

 Du har også anledning til å klage til Forbrukerrådet. Se forbrukerradet.no/klageguide/ for nærmere informasjon. Denne klagemuligheten gjelder ikke for profesjonelle kjøpere.

Dersom en kunde ønsker en ekstra kopi av de kjøpsvilkårene kunden har akseptert, vil ICUE oversende slik til kunden på forespørsel.

 

Avtalen er underlagt norsk rett.

 

 11            Kontakt

 Selger og leverandør av tjenesten er ICUE AS, organisasjonsnr. 919609885

ICUE AS er registrert i foretaksregisteret i Norge.

ICUE AS sine kontaktopplysninger er:

Adresse: St. Halvards vei 12, 3186 Horten

E-post: [email protected]

Telefon: 97595467

 

Sist oppdatert, 5. juni 2018

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!